Sunday, 4 August 2013

Api neraka.

Orang yang alim boleh matikan api neraka. Ertinya orang yang alim boleh mendidik manusia supaya tidak melakukan sesuatu yang akan memasokkan mereka keneraka. Hanya syaitan sahaja yang akan berusaha sedaya upaya untuk mengajak ramai manusia untuk berlomba lomba untuk masok keneraka. Waallahu aklam.

No comments:

Post a Comment